1670994436506-
1671002454332-
BANNER3

Biz hakda

BIZ hakda

Wellsmove

“Wellsmove” 2003-nji ýylda awtoulag metal çarçuwalaryny öndürip, 2010-njy ýyldan bäri şahsy hereket we güýmenje üçin elektrik ulaglaryna ünsi jemleýär. Iki tigirli elektrik skuter, üç tigirli elektrik tigirleri, daşarky elektrik skuterleri, şäher kakao skuterleri, elektrik welosipedleri, ATV / Quads we ş.m. önümler.

Adamlar gönükdirilen, ilki bilen hil.Productshli önümler gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn adam eli bilen öndürilýär, gowy bilimli we ökde işgärleriň ýokary hilli önüm öndürýändigine ynanýarys.Işgärleri taýýarlamak we öz-özüňi öwrenmek elmydama ýolda.

 

Kompaniýanyň tertibi

 • ÜstünlikÜstünlik

  Üstünlik

  20 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, toparymyz polat we alýumin metal gurluşy, şeýle hem elektrik ulagy meýdançasyndaky iň uly hazynamyz we artykmaçlygymyz bolan elektron ulgamy boýunça ökde.

 • NyşanaNyşana

  Nyşana

  Adamlar gönükdirilen, ilki bilen hil.Productshli önümler gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn adam eli bilen öndürilýär, gowy bilimli we ökde işgärleriň ýokary hilli önüm öndürýändigine ynanýarys.Işgärleri taýýarlamak we öz-özüňi öwrenmek elmydama ýolda.

Aýratynlyk önümi

2022 T NEWZE TRIKE

600W Motor,30Derejä çykmak

48 V 12 A/20Batareýa

Önüm seriýasy

Degişli habarlar

 • HABARLAR
  habarlar

  Elektrik skuterlerinde haýsy batareýa ulanylýar?

  Batareýalar esasan gury batareýa, gurşun batareýasy, litiý batareýasy ýaly üç görnüşe bölünýär.1. Gury batareýa Gury batareýalara marganes-sink batareýalary hem diýilýär.Gury batareýalar woltiki batareýalara we kelle diýilýänlere degişlidir ...

 • HABARLAR
  habarlar

  Elektrik skuterine münmek nämä üns bermeli?

  Elektrik skuterine münmek üçin nämä üns bermeli? 1. Balansy dolandyryň we pes tizlikde münüň Elektrik skuterini ulanmaga başlanyňyzda ilki bilen bedeniň deňagramlylygyny gözegçilikde saklamak we ýolda pes tizlikli hereket etmek .Stada ...

 • HABARLAR
  habarlar

  Elektrik skuterini saýlanyňyzda nämä üns bermeli (1)

  Bazarda elektrik skuterleri gaty köp, haýsysyny saýlamalydygyny kesgitlemek kyn.Aşakda göz öňünde tutmaly we karar bermek hakyky islegiňize bagly bolup biler.1. Skuteriň agramy Elektri üçin iki görnüşli çarçuwaly material bar ...

 • HABARLAR
  habarlar

  Elektrik skuterini saýlanyňyzda nämä üns bermeli (2)

  Aboveokardaky plitkalarda agram, güýç, gezelenç aralygy we tizlik hakda gürleşdik.Elektrik skuterini saýlanda göz öňünde tutmaly zatlarymyz has köp.1. Şinalaryň ululygy we görnüşleri Häzirki wagtda elektrik skuterleri esasan iki tigirli dizaýna eýe, käbirleri üç tigirli ...

Degişli habarlar

Elektrik skuter

Toparymyz polat we alýumin metal gurluşy boýunça, şeýle hem elektrik ulagy meýdançasyndaky iň uly hazynamyz we artykmaçlyklarymyz bolan elektron ulgamynda ökde.